Sürdürülebilirlik kapsamında şirketiniz için öncelikli olan konuları belirleyerek bunları kurumsal stratejinizin bir parçası haline getirmenize ve bu konulardaki risk ve fırsatları yönetmenize destek oluyoruz.3 adımda Stratejik Sürdürülebilirlik Analizi:


Durum Analizi - Neredeyiz?:

 • önem ve öncelik taşıyan paydaşlarınızın şirketinizden beklentilerini tespit etmek
 • şirketiniz ve sektörünüz için öncelikli sürdürülebilirlik trendlerini ve konularını belirlemek
 • iyi uygulamalarıyla öncü konumda olan şirketlerle ve küresel standartlarla benchmarking çalışması yapmak
 • sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlarınızı tanımlamak
 • beklentiler, standartlar, iyi uygulamalar, riskler ve fırsatlar konusunda “nerede” olduğunuzu belirlemek

Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme - Nerede Olmak İstiyoruz?

 • sürdürülebilirlik yolculuğunda “nerede” olduğunuzdan yola çıkarak “nerede olmak istediğinizi” belirlemek ve buna yönelik stratejik hedefler ve yol haritaları çizmek
 • kurumsal stratejiniz ve hedeflerinizle uyumlu, uzun vadede değer yaratan sürdürülebilirlik misyon, vizyon ve değerlerinizi yeniden tanımlamak
 • sürdürülebilirlik performansını yönetmek için birim bazında KPI’lar belirlemek, bunlara yönelik hedefler koymak, aksiyon planları geliştirmek
 • yenilikçi ürün ve hizmet olanakları ve yeni iş süreçlerini belirlemenize yönelik yol haritası hazırlamak

Yönetim - Oraya Nasıl Varırız?

 • stratejinin uygulanması için gereken farkındalık ve becerilerin gelişmesi için eğitim geliştirmek ve uygulamak
 • stratejinin uygulanması için gereken teknik altyapıyı oluşturmaya destek vermek

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sorumlu işletmecilik anlayışı ve risk yönetimi fabrika duvarlarının dışında, yani tedarik zincirinde de yüksek çevresel, sosyal ve etik-yönetişim performansı gerektirmektedir. Zira artık paydaşlar şirketleri tedarik zincirlerindeki firmaların faaliyetlerinden dolayı da sorumlu tutmaktadır.

3P Sustainability Consulting olarak şirketlere şu türden hizmetler sunuyoruz:

 • tedarik zincirinde en önemli ve öncelikli çevresel, sosyal ve yönetişim konularını etki alanınıza dair sınırları çizerek belirlemek
 • satın aldığınız ürün ve hizmetler için sorumlu tedarik kriterleri geliştirmek
 • tedarikçilerinizin faaliyetlerini çevresel, sosyal ve etik standartlarınıza uygun yürütmelerine destek vermek amacıyla kapasitelerini geliştirmek