Paydaşlarının beklentilerine kulak veren, bunları kurumsal stratejilerine entegre eden şirketler rekabet üstünlüğü sağlarlar. Sürdürülebilirlik raporlaması sürecini GRI Standartları ve AA1000 Standartlarını baz alarak yürüten şirketler için rapor içeriğinin paydaş diyaloğuna dayandırılması bir zorunluluktur.

AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) ve AA1000 APS (Accountability Principles Standard) odaklı Paydaş Diyaloğu Yönetimi Metodumuzla:

  • en önemli paydaşlarınızı haritalar, sürdürülebilirlik odaklı beklentilerini ve şirketiniz üzerindeki (olası) etkilerini yöneticilerinizle beraber belirler ve önceliklendiririz,
  • yuvarlak masa paydaş diyaloğu toplantıları düzenleyerek sivil toplum, akademi ve kamu yönetimi temsilcileri ile birlikte şirketinizin sürdürülebilirlik performansını ve iletişimini değerlendirerek, görüş ve önerilerini alırız,
  • çalışanlara ve müşterilere yönelik anket hazırlar, algı ölçer, beklentileri tespit ederiz,
  • paydaşlardan alınan öneri ve bilgileri analiz eder, yenilikçi ürün ve hizmet ile yeni iş süreçleri geliştirmek ve performansınızı iyileştirmek üzere kolaylaştırıcılık yaparız.

AccountAbility kurumunun onayladığı AA1000 Sürdürülebilirlik Güvence Uygulayıcısı Sertifikamız (AA1000 Sustainability Practitioner’s Training Certificate) bulunmaktadır.

Müşterilerimiz arasında Coca-Cola İçecek, Vodafone Türkiye gibi şirketler gelmektedir.