Stratejik sürdürülebilirlik yönetimi ve iletişimi danışmanlığı hizmetlerimiz uluslararası standart ve ilkelere dayanır.

Hizmetlerimiz şu uluslararası standart, girişim ve ilkelere dayanmaktadır:

  • AA1000 Güvence Standardı
  • AA1000 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Standardı
  • BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi
  • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)
  • CDP İklim Değişikliği ve Su Programları
  • GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları
  • ISO 14064 Sera Gazı Emisyonları Standardı
  • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi
  • SA 8000 Standardı