Üst düzey yöneticilerden sahada görev yapan çalışanlara kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik yaklaşımının aktarılması ve kapasite geliştirilmesi konusunda müşterilerimize destek oluyoruz.


Paydaş Diyaloğu:

Sürdürülebilirlik stratejileri ve iletişimini geliştirmek amaçlı “Yuvarlak Masa Paydaş Diyaloğu Toplantıları”

Eğitim:

GRI Standartları ve İleri Düzeyde Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

BMKİS (Global Compact) İlerleme Bildirimi Raporlaması Eğitimi

Önceliklendirme ve Paydaş Analizi (GRI Standartları baz alınmaktadır)

Sunum ve Kapasite Geliştirme:

Üst yönetimle sürdürülebilirlik sohbetleri

Akademik sunumlar (EMBA, MBA, Lisans seviyesinde)