Üst düzey yöneticilerden sahada görev yapan çalışanlara kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik yaklaşımının aktarılması ve kapasite geliştirilmesi konusunda müşterilerimize destek oluyoruz.


Paydaş Diyaloğu

Sürdürülebilirlik için “Yuvarlak Masa Paydaş Diyaloğu Toplantıları”

Eğitim

GRI ve İleri Düzeyde Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

BMKİS (Global Compact) İlerleme Bildirimi Raporlaması Eğitimi

Önceliklendirme Çalıştayı ve Eğitimi (GRI G4’e göre önceliklendirme “materiality” çalışması)

Sunum

Üst Yönetimle Sürdürülebilirlik Sohbetleri

Akademik sunumlar (EMBA, MBA, Lisans seviyesinde)