Akenerji 2014 Sürdürülebilirlik Raporu

EkoIQ: Sürdürülebilirlik Raporlaması Dosyası – Entegre Raporlama
12 Aralık 2014
CCİ 2014 Sürdürülebilirlik Raporu
14 Ekim 2015

Akenerji 2014 Sürdürülebilirlik Raporu

Akenerji’nin 2014 yılı sürdürülebilirlik performans ve uygulamalarını içerecek şekilde hazırladığımız rapor, bir önceki sene verilen taahhütlerin değerlendirmesini içermektedir. Raporun içeriği, daha önceki senelerde olduğu gibi Akenerji’nin öncelikli paydaşları olan çalışanlar, müşteriler, kreditörler, hissedarlar, yatırımcılar, ve yöre halkının beklentilerini göz önünde bulundurarak geliştirildi.

Nisan 2015 tarihinde yayımlanan bu raporla Akenerji GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi’nin en son versiyonu G4’ü kullanarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk Türk enerji şirketi olmayı başardı. Rapora şu linkten ulaşabilirsiniz.